Førtidspension (tilkendt efter 2003)

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat. Du kan søge forskellige former for økonomisk hjælp.

Hvis du har fået tilkendt førtidspension efter 2003, har du mulighed for på samme vis som andre borgere at søge økonomisk hjælp. Du kan søge det, der hedder en enkeltydelse. Det kan være indskud eller en 'nu og her' udgift.

Læs mere om enkeltydelser.

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Læs mere om førtidspension på:

Kontakt Udbetaling Danmark:

Indhold hentet fra borger.dk
Mand med kort mørkt hår og skæg.