Ydelser fra Udbetaling Danmark

Nogle ydelser er overgået til Udbetaling Danmark. Her kan du se, hvilke ydelser det drejer sig om.

Barselsdagpenge

 • I forbindelse med adoption eller fødsel

Boligstøtte

 • Boligsikring
 • Boligydelse for pensionister

Dødsfald

 • Begravelseshjælp
 • Efterlevelseshjælp 

Familieydelser

 • Tilskud til adoption
 • Børne- og ungeydelse
 • Børnecheck
 • Børnebidrag
 • Bidrag fra ægtefælle

Pension

 • Folkepension (tilkendelse og udbetaling)
 • Førtidspension (udbetaling)
 • Delpension 
 • Fleksydelse
 • Ældrecheck
 • Nedsat licens (beregning af tillægsprocent)

Sundhed og sygesikring

 • Det blå eu-sygesikringskort (Borgerservice har stadig opgaven med det gule sundhedskort)
 • Sygesikring for udlændinge i Danmark (det særlige sundhedskort)

Du kan finde svar på dine spørgsmål og muligheder for ansøgning på borger.dk. Find links under mere info.