Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du søger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven. Håndtrykket med en repræsentant fra kommunen er suspenderet midlertidigt. 

Fra 2020 afholder Herning Kommune to gange årligt en grundlovsceremoni.

Tilmelding

Næste Grundlovsceremoni vil finde sted i 2022. 

Til ceremonien skal du medbringe følgende

Gyldig legitimation: 

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark, eller
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Udlændinge- og Integrationsministeriet sender en blanket til dig i forbindelse med behandlingen af din sag. Blanketten hedder 'Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark'. Du skal medbringe denne blanket til ceremonien.  

Kontaktinfo

Borgerservice
Torvet 5 - indgang B
7400 Herning
Åbningstider

Tlf.: 96282400

Tilmelding skal ske via Digital Post, så dine personfølsomme oplysninger sendes via sikker mail.

Læs mere om sikker mail

Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til digital selvbetjening - også uden for åbningstid? Ring 70 20 00 00.

Den Digitale Hotlines logoDen Digitale Hotline