Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du søger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Fra 2020 afholder Herning Kommune to gange om året en grundlovsceremoni.

Tilmelding

Folketinget har 19. december 2019 vedtaget loven om indfødsret. Vi afholder den første grundlovsceremoni 20. februar 2020.

Fra 7. januar til 31. januar 2020 kan du tilmelde dig ved at sende en sikker mail fra din digitale postkasse på borger.dk til Herning Kommune. Du skal oplyse dit navn, CPR nummer og gerne et telefonnummer ved tilmelding. Efterfølgende vil vi kontakte dig for nærmere aftale. 

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien.

Legitimation og blanket 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre muligheder: 

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz 
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i ovenstående nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe blanketten 'Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark', som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.  

Kontaktinfo

Borgerservice
Torvet 5 - indgang B
7400 Herning
Åbningstider

Tlf.: 96282400

Tilmelding skal ske via Digital Post, så dine personfølsomme oplysninger sendes via sikker mail.

Læs mere om sikker mail

Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til digital selvbetjening - også uden for åbningstid? Ring 70 20 00 00.

Den Digitale Hotlines logoDen Digitale Hotline