Kørekort

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du skal have nyt kørekort.

Du skal henvende dig i Borgerservice for at få udstedt et kørekort. Du kan lave ansøgningen hjemmefra, hvis du skal bestille et nyt kørekort. Det er dog ikke et krav. Husk at bestille en tid i forvejen, hvis du skal besøge Borgerservice - det er obligatorisk. 

Du kan tidligst få fornyet dit kørekort 3 måneder før, kortet udløber. Inden da kan vi kun lave en kopi af det eksisterende kørekort.

I Borgerservice kan du betale med alle typer betalingskort. 

Vi tager fotos i forbindelse med bestillingen af kørekort. Det koster 124 kroner. Du må også medbringe et foto selv, der overholder kravene til pasfoto.

Læs mere om krav til medbragte pasfotos på politiets hjemmeside.

Skal du køre i udlandet, kan du finde flere oplysninger her.

Ønsker du at tager kørekort som 17-årig, kan du læse mere her.

Du skal ikke længere forny dit kørekort, når du bliver 75 år eller derover. Du skal naturligvis stadig forny dit kørekort, når det udløber. Udløbsdatoen finder du på kørekortet.

Det betyder, at alle kørekort, der fremover bliver udstedt til almindelig bil, motorcykel, stor knallert og lille trailer, vil have en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

Du skal som udgangspunkt ikke længere medbringe en lægeattest, når du søger om fornyelse af dit kørekort. Det gælder dog ikke, hvis dit nuværende kørekorts gyldighed er individuelt fastsat. I det tilfælde skal du stadig medbringe en lægeattest, når du bestiller nyt kørekort i Borgerservice.

Alle administrative fornyelser, der udelukkende sker på bagrund af et kørekort, der udløber, koster 140 kroner uanset alder. Det gælder kørekort til almindelig bil, motorcykel, stor knallert og lille trailer. 

Har du et tidsbegrænset kørekort, skal du ikke betale for udstedelse af kørekort i Borgerservice, men du skal dog stadig betale for lægeattesten i lægehuset.


Har du et NemID, et gyldigt pas og en smartphone, kan du hente kørekort appen.

Hos Herning Kommune er det muligt at bruge appen som ID, når du skal legitimere dig. Dog skal du ved fornyelse af kørekort medbringe det gamle fysiske kørekort. Også selvom det er identisk med dét kørekort, du har i appen.

Læs mere om kørekort appen på borger.dk


Når du ønsker at forny dit kørekort, skal du henvende dig personligt i din kommunes borgerservice. Vær opmærksom på at tidsbestilling er nødvendig i flere kommuner.

Sådan fornyer du dit kørekort

Når du henvender dig i kommunens borgerservice for at forny dit kørekort, skal du først undersøge hos din kommune, om tidsbestilling er nødvendig.

Ved fremmøde skal du medbringe:

 • et vellignende foto
 • dit gamle kørekort
 • identifikation (pas eller sygesikringskort)
 • evt. lægeattest (læs mere herom under overskriften "Hvornår skal jeg medbringe en lægeattest?")

Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

Hvis du bruger kørekort-appen, skal du oprette dig i appen igen, når du fornyer dit kørekort. Når du fornyer dit kørekort, er det vigtigt, at du medbringer dit fysiske kørekort.

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig
 • have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis ansøger anmoder om det af religiøse grunde. Hvis der gives tilladelse, skal pandeparti, kindben og hage være tydelige og synlige ansigtet skal være jævnt belyst begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Læs mere om krav til billeder og dokumentation hos Færdselsstyrelsen

Du kan tidligst få fornyet dit kørekort 3 måneder før, kortet udløber. Inden da kan vi kun lave en kopi af det eksisterende kørekort.

Indhold hentet fra borger.dk

Prisen for et nyt kørekort afhænger af hvilke(n) kategori(er) du har og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

De forskellige gebyrer følger Færdselsloven, og du kan se en opdateret liste over alle gebyrer for udstedelse, fornyelse og ombytning af kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Priser:

 • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold: 0 kr. (2021)
 • kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere: 180 kr. (2021)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kr. (2021)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr. (2021)
 • kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr. (2021)

Foto taget i Borgerservice i Herning Kommune koster 124 kroner. Du er velkommen til at medbringe et nyere vellignende foto, der overholder kravene til pasfoto.

Indhold hentet fra borger.dk

Du skal som udgangspunkt ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E, samt T/M:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

Hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort.

Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
Indhold hentet fra borger.dk

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til en af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekortet er opfyldt.

Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft om fornyelse af kørekort for ældre. Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort. Dit kørekort kan tidligst fornyes 3 måneder inden du fylder 70 år.

Kørekort til gruppe 1 udstedes som udgangspunkt med en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.


Gruppe 1:

AM - Stor knallert

A1 - Lille motorcykel

A2 - Mellemstor motorcykel

A - Stor motorcykel

B - Almindelig personbil

BE - Almindelig bil med  stort påhængskøretøj

TM - Traktor og motorredskab

Du skal være opmærksom på, at hvis dit kørekort tidligere har været tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager, skal du fortsat aflevere en lægeattest ved fornyelse, ligesom dit kørekort kan blive tidsbegrænset.  

Det er ikke altid muligt ved indleveringen af ansøgningen at se om der skal afleveres en lægeattest, da det kan kræve en nærmere undersøgelse af sagen at se om kørekortet tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

Du kan tidligst få fornyet dit kørekort 3 måneder før, kortet udløber. Inden da kan vi kun lave en kopi af det eksisterende kørekort.

Indhold hentet fra borger.dk

Et kørekort er gyldigt i den periode, der er anført på kørekortet.

Gyldighedstid for kørekort i kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

15 år:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • kørekort til traktor/motorredskab.

Du skal være opmærksom på, at kørekortet som følge af helbredsmæssige grunde, kan udstedes med kortere gyldighed end 15 år.

Gyldighedstid for kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

5 år:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
Gyldighedstid for personer over 70 år

Gyldighedstiden for kørekortet i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

 • fyldt 70 år, men ikke 71: Fire år
 • fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
 • fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
 • fyldt 80 år: Et år  

Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end 5 år.

Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort

Du kan tidligst få fornyet dit kørekort 3 måneder før, kortet udløber. Inden da kan vi kun lave en kopi af det eksisterende kørekort.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du ændrer navn, er det ikke lovpligtigt, at du skal ansøge om nyt kørekort, men du kan godt ansøge om et duplikatkørekort med det nye navn.

Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort du har, blot med dit nye navn. Du kan ansøge om et duplikatkørekort ved enhver kommune i Danmark.

Det koster 280 kr. (2021) at få udstedt et duplikatkørekort (nyt kørekort).

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politikreds, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politikredsen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politikredsens afgørelse er meddelt. 

Læs mere om klagesager og behandling af klager os Færdselsstyrelsen.

Færdselsstyrelsens klagevejledning om kørekort (nyt vindue)
Indhold hentet fra borger.dk

Forsiden og bagsiden af et dansk kørekort i kreditkort format.

Kontaktinfo

Borgerservice
Torvet 5 - indgang B
7400 Herning
Åbningstider

Tlf.: 96282400
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail