Kørekort

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du skal have nyt kørekort.

Du skal henvende dig i Borgerservice for at få udstedt et kørekort. Du kan lave ansøgningen hjemmefra, hvis du skal bestille et nyt kørekort. Det er dog ikke et krav.  Du kan også bestille tid hjemmefra. 

Du kan i selvbetjeningsboksen bestille tid og springe eventuel kø over. Er I flere der følges ad, behøver I kun bestille en tid. 

I Borgerservice kan du betale med alle typer betalingskort. 

Vi tager fotos i forbindelse med bestillingen af kørekort. Det koster 121 kroner (2017). Du må ikke bære briller på dit foto. Vi udsteder ikke fotos til brug ved lægen i forbindelse med fornyelse af kørekort.

Skal du køre i udlandet, kan du finde flere oplysninger her.

Fra 1. juli 2017 skal du ikke længere forny dit kørekort, når du bliver 75 år eller derover. Du skal naturligvis stadig forny dit kørekort, når det udløber. Udløbsdatoen finder du på kørekortet.

Det betyder at alle kørekort, der fremover bliver udstedt til almindelig bil, motorcykel, stor knallert og lille trailer vil have en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

Du skal som udgangspunkt heller ikke længere medbringe en lægeattest, når du søger om fornyelse af dit kørekort. Det gælder dog ikke, hvis dit nuværende kørekorts gyldighed er individuelt fastsat. I det tilfælde skal du stadig medbringe en lægeattest, når du bestiller nyt kørekort i Borgerservice.

Alle administrative fornyelser til almindelig bil, motorcykel, stor knallert og lille trailer koster 130 kroner (2017 takst) uanset alder. Har du et tidsbegrænset kørekort, skal du ikke betale for udstedelse af kørekort i Borgerservice, men du skal dog stadig betale for lægeattesten i lægehuset.

Ønsker du at få udstedt et nyt kørekort - hvis du fx har skiftet navn, eller dit kort er slidt - koster det 280 kr. (2017).

Du skal henvende dig i kommunens borgerservice og samtidig medbringe:

 • et vellignende foto
 • dit gamle kørekort
 • identifikation
 • evt. lægeattest (læs mere herom under overskriften "Hvor længe er mit kørekort gyldigt?")

Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

Du skal være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden for fornyelsen af dit kørekort hos politiets administration, kan have betydning for gyldighedsperioden. Læs mere herom under overskriften "Hvor længe er mit kørekort gyldigt?"

Læs mere om de forskellige kørekort kategorier her.

Fornyelse af:
 • andre kørekort end de nedenfor nævnte: 130 kr. (2017)
 • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold: 0 kr. (2017)
 • kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere: 170 kr. (2017)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kr. (2017)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr. (2017)
 • kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr. (2017)

Du kan se priserne på alle typer kørekort på politiets hjemmeside:

Indhold hentet fra borger.dk

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis ansøger anmoder om det af religiøse grunde. Hvis der gives tilladelse, skal pandeparti, kindben og hage være tydelige og synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.
Indhold hentet fra borger.dk

Et kørekort er gyldigt i den periode, der er anført på kørekortet.
Gyldighedstid for kørekort i kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

15 år:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • kørekort til traktor/motorredskab.

Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

Lægeattest skal ikke vedlægges

Du skal ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

Lægeattest skal vedlægges

Du skal vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor. Har et kørekort tidligere været tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager, skal der ved fornyelse medbringes lægeattest.

Kørekort udstedt før 19. januar 2013

Kørekort af EF- eller EU-modellen, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet. Alle kørekort skal dog senest 18. januar 2033 være ombyttet til den nye EU-kørekortmodel, som til forveksling ligner et kreditkort.

Gyldighedstid for kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

5 år:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
Gyldighedstid for personer over 70 år

Gyldighedstiden for kørekortet i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

 • fyldt 70 år, men ikke 71: Fire år
 • fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
 • fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
 • fyldt 80 år: Et år

Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du har mistet eller beskadiget dit kørekort, skal du henvende dig til kommunens borgerservice, som kan hjælpe dig med få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort eller et duplikatkørekort, som erstatter dit mistede eller beskadigede kørekort.

Læs mere om erstatningskørekort og duplikatkørekort her:

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du ændrer navn, er det ikke lovpligtigt at du skal ansøge om nyt kørekort, men du kan godt ansøge om et duplikatkørekort med det nye navn.
Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politikreds, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politikredsen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politikredsens afgørelse er meddelt.

Indhold hentet fra borger.dk

Fornyelse af kørekort koster 130 kr.(2017). Du skal henvende dig på kommunens kørekortkontor.

Indhold hentet fra borger.dk
Forsiden og bagsiden af et dansk kørekort i kreditkort format.