Når I vil giftes

Læs mere om vielse på Rådhuset og det praktiske, der følger med et bryllup.

Vielse på Herningsholm museum

Fra april til og med september i lige uger foregår alle borgerlige vielser om lørdagen på den smukke herregård, Herningsholm Museum. 

Riddersalen, der vil danne rammen om selve vielsen, medvirker til en romantisk slotsstemning. Personalet vil på dagen sørge for levende lys, friske blomster og en rød løber. 

Vi gør opmærksom på, at der ikke er niveaufri adgang på Herningsholm Museum, så gangbesværede har desværre ikke mulighed for at overvære vielsen, der finder sted på 1. sal.

En borgerlig vielse koster ikke noget. Der kan være mulighed for at afholde en mindre reception i et tilstødende lokale, mod betaling. Det koster 500 kroner pr. time. Eventuel mad, drikke og service skal I selv medbringe og anrette.

Det er naturligvis tilladt at fotografere inde og ude - både før, under og efter vielsen. I er også velkomne til at medbringe en fotograf, hvis I ønsker dette. I skal dog være opmærksomme på deltagerantallet i henhold til Covid-19 retningslinjerne.

Det er ikke tilladt at kaste ris. Vi opfordrer i stedet til, at I bruger sæbebobler eller fuglefrø.

Hvis tilbuddet om en reception har interesse, kan Inge-Lise Elming kontaktes på mail: itelming@mail.dk. Hun kan også svare på praktiske spørgsmål om Herningsholm.

Har I derimod spørgsmål til selve vielsen, er I velkomne til at kontakte Borgerservice.