Udstedelse af prøveattest

OBS! Fra 1. januar 2019 gælder nye regler for, hvem I skal henvende jer til for at få lavet en prøvelsesattest.

I skal søge hos kommunen, hvis både du og din partner opfylder et af følgende kriterier:

  • Er dansk statsborger
  • er statsborger i et nordisk land
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EUs Opholdsbekendtgørelse.

Hvis ikke I begge opfylder et af ovenstående kriterier, skal I søge hos Statsforvaltningen.

Efter I har sendt en ægteskabserklæring til kommunen, undersøger vi, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Vi udsteder derefter en prøvelsesattest.

Skal I giftes hos kommunen, får I ikke selv udleveret prøvelsesattesten.

Hvis I skal vies uden for kommunen, i en kirke eller i et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden.

I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

Senest 14 dage før vielsen, modtager I med posten en prøvelsesattest, som skal videresendes med fysisk post til det sted, hvor vielsen skal foretages.