Når I vil giftes

Læs mere om vielse på Rådhuset og det praktiske, der følger med et bryllup.

Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

I skal søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Du kan få hjælp hos Familieretshuset , hvis du, din partner eller I begge er udenlandske statsborgere.

Når I også vil skifte navn

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring på bryllupsdagen".

De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift.

På siden 'Navneændring' kan I læse om navnereglerne og søge om navneændring på bryllupsdagen.

Hvis du skal giftes med en person, der ikke er dansk statsborger, eller en person der ikke bor i Danmark, så skal følgende dokumentation vedlægges ægteskabserklæringen:

• Kopi af pas og visum/opholdstilladelse.
• Civilstandserklæring fra de lande, han/hun har boet efter sit fyldte 18 år.
• Dokumentation for nuværende adresse (bopælsattest).
• Hvis han/hun har været gift tidligere, vedlægges dokumentation for dette ægteskabs ophør - det vil sige endelig skilsmissedom eller dødsattest.

Dokumenter, der er udstedt i et land udenfor Europa, Nordamerika, Australien eller New Zealand skal legaliseres. Legalisering består af en påtegning fra Udenrigsministeriet i det land, hvor dokumentet er udstedt, med efterfølgende påtegning af Den Danske Ambassade i det pågældende land.

Dokumenterne skal være oversat af en autoriseret tolk til dansk eller engelsk og må højst være 4 måneder gamle.

Indhold hentet fra borger.dk