Skift læge eller gruppe

Her kan du læse om, hvordan du kan skifte læge og sygesikringsgruppe.

Du kan frit vælge læge, hvis ikke lægehuset, du ønsker, har lukket for tilgang.

Ved lægevalg, hvor lægen har lukket for tilgang, kan der i særlige tilfælde søges om dispensation. Anmodningen skal sendes til godkendelse ved lægen. 

Du kan i boksen 'Selvbetjening' bestille tid og springe eventuel kø over. Er I flere der følges ad, behøver I kun bestille en tid. 

Du har altid mulighed for at skifte læge, og du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

I Find behandler på sundhed.dk kan du se, om en læge har åbent eller lukket for tilgang.

Find behandler på sundhed.dk (nyt vindue)

Lægevalg og flytning
Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter.

Du kan vælge læge på ny, hvis du:
 • flytter 5 km væk fra din nuværende læge og bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet).
 • flytter mere end 15 km væk fra din nuværende læge og ikke bor i hovedstadsområdet.

Det er desværre ikke altid muligt at vælge en læge med lukket for patienttilgang via selvbetjeningen. Så hvis du ønsker at vælge en læge, der har lukket for patienttilgang og er længere væk end 15/5 km fra din nye bopæl, skal du kontakte din bopælskommune for at få hjælp med lægevalget. Vær opmærksom på at valg af læge med lukket for patienttilgang kan kræve accept fra lægen. 

Regler for hjemmebesøg

Du kan få sygebesøg i hjemmet, hvis lægen skønner det er nødvendigt.

Valg af læge på plejehjem eller bosted

Hvis dit plejehjem eller bosted (§ 108 institution) har en fast tilknyttet læge, har du mulighed for at vælge denne læge, selv hvis lægen har lukket for tilmelding af nye patienter.

Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har lukket for tilmelding, skal du kontakte kommunen for at blive tilmeldt lægen.

Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har åbent for tilmelding af nye patienter, eller du ønsker at vælge en anden læge end den fast tilknyttede plejehjemslæge, kan du vælge læge digitalt her på borger.dk.

Indhold hentet fra borger.dk

Du skal skifte læge digitalt, og du kan skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

Du kan få hjælp til digital selvbetjening af Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Indhold hentet fra borger.dk

Når du fylder 15 år, kan du vælge en anden læge, end den dine forældre har valgt til dig.

 • Det er gratis at skifte læge i den måned, du fylder 15 år og i måneden efter. Herefter koster det 200 kr. (2019)
 • Du skal have NemID for at skifte læge.

Hvis du er 15-17 år, gælder desuden følgende:

 • Dine forældre kan ikke skifte læge digitalt, når du er over 15 år. De skal gå i borgerservice og vise gyldig legitimation.
 • Når du fylder 18 år, kan dine forældre kun skifte læge for dig, hvis de har fået en fuldmagt fra deres nu myndige barn.

Som forælder kan du skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

Indhold hentet fra borger.dk

Det er gratis at skifte læge, hvis:

 • din nuværende læge lukker sin praksis
 • din nuværende læges praksis deles i flere
 • du skifter læge i forbindelse med en flytning
 • du bliver 15 år og ønsker at skifte læge.

Ellers koster det 200 kr. (2019) at skifte læge.

Gratis lægeskift er først gennemført, når du har fået information via eBoks eller fysisk brev fra region eller kommune om lægeskiftet. 

I Borgerservice i Herning kan du betale med alle typer betalingskort.
Indhold hentet fra borger.dk

På sundhed.dk kan du finde de praktiserende læger i Danmark, som du kan vælge, og bl.a. se:

 • lægens træffetider
 • lægens køn og alder
 • om lægen tager imod nye patienter
 • hvilke læger der ligger tættest på din adresse
 • om der er handicapvenlige adgangsforhold
 • lægens tilbud om elektronisk konsultation, tidsbestilling og receptfornyelse
 • på sundhed.dk finder du også øvrige behandlere i det offentlige sundhedsvæsen, fx fodterapeuter, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere med flere.
Indhold hentet fra borger.dk

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen.

Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003. Oplysningerne er tilgængelige ca. to måneder efter behandlingen.

Indhold hentet fra borger.dk

Dekorativt billede

Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til digital selvbetjening - også uden for åbningstid? Ring 70 20 00 00.

Den Digitale Hotlines logoDen Digitale Hotline

Kontaktinfo

Borgerservice
Torvet 5 - indgang B
7400 Herning
Åbningstider

Tlf.: 96282400
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail