Praktisk hjælp

Har du brug for praktisk hjælp til at klare hverdagen? Se her, hvor du finder mere info.

Se her, hvor du kan læse mere om dine muligheder for at få praktisk hjælp, når du ikke længere selv kan lave mad, gøre rent og klare hverdagen.

Hvis du ikke i forvejen får hjælp fra Sundhed og Ældre, men får brug for akut hjælp udenfor Visitationsenhedens åbningstid, så kan du kontakte Rehabiliteringscentret. De besvarer henvendelser og videregiver dem til hjemmeplejen, som kan sørge for den akutte hjælp.

Telefonnumret du skal benytte er 96 28 44 60. 

Visitationsenheden følger senere op på ydelserne og vurdere om der er behov for yderligere bevillinger og tiltag.


Hjemmehjælp

Få mad fra kommunen

Andre tilbud

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96284460

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor åbningstiden besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Send e-mail til visitator

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail