Praktisk hjælp

Har du brug for praktisk hjælp til at klare hverdagen? Se her, hvor du finder mere info.

Akut brug for praktisk hjælp eller sygepleje

Hvis du ikke i forvejen får hjælp fra Sundhed og Ældre, men får brug for akut hjælp udenfor Visitationsenhedens åbningstid, så kan du kontakte Rehabiliteringscentret. De besvarer henvendelser og videregiver dem til hjemmeplejen, som kan sørge for den akutte hjælp.

Telefonnumret du skal benytte er 96 28 44 60. 

Visitationsenheden følger senere op på ydelserne og vurdere om der er behov for yderligere bevillinger og tiltag.