Frister for sagsbehandling

Kommunen har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, fra vi modtager en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Personlig henvendelse

Se her, hvornår du kan møde op i og tale med en medarbejder i de forskellige afdelinger hos Herning Kommune.

Receptionen i Borgerservice, hvor en borger bliver hjulpet af en medarbejder.Åbningstider