Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

5.1 - Farligt affald

Frister for sagsbehandling - farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
5.1

Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktiviteter:

a) Biologisk behandling
b) Fysisk-kemisk behandling
c) Blanding forud for en af de i punkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter
d) Rekonditionering forud for en af de i punkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter e) Genanvendelse/regenerering af opløsningsmidler
f) Genanvendelse/genvinding af uorganiske materialer undtagen metaller eller metalforbindelser
g) Regenerering af syrer eller baser. h) Nyttiggørelse af komponenter, der har været brugt til forureningsbekæmpelse
i) Nyttiggørelse af komponenter fra katalysatorer
j) Genraffinering eller andre former for genbrug af olie
k) Deponering i overfladevand.

6 måneder