Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

5.2 - Affald til forbrændingsanlæg

Frister for sagsbehandling - affald til forbrændingsanlæg
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
5.2

Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: a) For dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. (s)
b) For andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.
c) For farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. (s)

6 måneder