Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

6.5 - Dyrekroppe eller animalsk affald

Frister for sagsbehandling - dyrekroppe eller animalsk affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
6.5

Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animalsk affald på anlæg, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag:
a) Andre virksomheder end biogasanlæg. (s)
b) Biogasanlæg.

6 måneder