Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

C 201 - Oplag af mineralolie

Frister for sagsbehandling - oplag af mineralolie
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
C 201

Oplag af mineralolieprodukter på mere end 2.500 ton.

6 måneder