Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

H 201 - Motorsportsbaner og køretekniske anlæg

Frister for sagsbehandling - motorsportsbaner og køretekniske anlæg
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
H 201

Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg, der anvendes fem dage om året eller mere. Dog undtaget lukkede øvelsespladser på køretekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning. (* jf. bilag 4, punkt 26

6 måneder