Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

J 201 - Uheld med farlige stoffer

Frister for sagsbehandling - uheld med farlige stoffer
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
J 201

Kolonne 2 - virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

8 måneder