Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

J 204 - Forlystelsesparker

Frister for sagsbehandling - forlystelsesparker
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
J 204

Forlystelsesparker. (* jf. bilag 4, punkt 26)

6 måneder