Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

J 209 - Kolonne 3 virksomheder

Frister for sagsbehandling - kolonne 3 virksomheder
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
J 209

Kolonne 3 - virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af listepunkt C 201, C 204 og D 212. (s)

6 måneder