Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

K 201 - Nyttiggørelse af farligt affald

Frister for sagsbehandling - nyttiggørelse af farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 201

Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af bilag 1, punkt 5.1. eller 5.2. c.

6 måneder