Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

K 204 - Behandling af ikke-farligt affald før bortskaffelse

Frister for sagsbehandling - ikke farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 204

Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag.

6 måneder