Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

K 205 - Bortskaffelse af ikke-farligt affald

Frister for sagsbehandling - ikke farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 205

Anlæg, der bortskaffer ikke-farligt affald ved anden behandling end deponering eller forbrænding, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1.

6 måneder