Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

K 209 - Autoophugning

Frister for sagsbehandling - autophugning
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 209

Autoophugning (autogenbrug).

6 måneder