Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

K 210 - Skibsophugning

Frister for sagsbehandling - skibsophugning
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 210

Skibsophugning. (* jf. bilag 4, punkt 26)

6 måneder