Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

Om tjenesteydelser - og hvordan vi definerer dem

Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der er tale om en tjenesteydelse eller ej. Normalt definerer vi en tjenesteydelse som selvstændig erhvervsvirksomhed, der udføres mod en økonomisk modydelse.

Produktionsvirksomheder vil som regel ikke høre ind under begrebet "tjenesteydelse".

Normalt opfatter vi tjenesteydelse som 'virksomhed af industriel, handelsmæssige eller håndværksmæssige karakter'. En virksomhed kan være omfattet af begrebet, hvis den er omfattet af et listepunkt, som er nævnt listepunkterne herunder og hvis den udfører en tjenesteydelse.

En knallertbane kan for eksempel være omfattet af bestemmelsen, hvis der bliver taget penge for, at andre kan bruge banen. Til gengæld er det ikke en tjenesteydelse at producere noget, som kan sælges.

Vi skal derfor konkret vurdere, om virksomheden udfører et arbejde for andre mod betaling.