Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

K 215 - Forbrænding af ikke farligt affald

Frister for sagsbehandling - forbrænding af ikke farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 215

Anlæg, der forbrænder ikke-farligt affald med en kapacitet på mindre end eller lig med 3 tons pr. time.

6 måneder