Frister i Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

K 217 - Deponering af farligt affald

Frister for sagsbehandling - ikke farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 217

Deponeringsanlæg for farligt affald, som modtager 10 tons affald om dagen eller mindre og har en samlet kapacitet på under 25.000 tons. Andre anlæg til bortskaffelse af farligt affald, hvor kapaciteten er mindre end eller lig med 10 tons pr. dag.

6 måneder