Befordringsgodtgørelse

Her kan du læse om befordringsgodtgørelse (kilometerpenge), når du er under uddannelse, praktik eller i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver.

Befordringsgodtgørelse gives til dækning af udgifter til transport mellem din bopæl og det sted, hvor du er under uddannelse, praktik eller i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Det skal være bevilliget af Jobcenteret.

Du kan få dine udgifter dækket til din daglige transport, hvis du har over 24 km (både frem og tilbage). Der udbetales kun for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km om dagen.

Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune har besluttet, at der ikke længere gives godtgørelse for udgifter ved deltagelse i tilbud og virksomhedspraktik op til 24 kilometer (§176 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats).

Det betyder, at kontant-, overgangsydelses- og uddannelseshjælpsmodtagere, personer i jobafklarings- og ressourceforløb, selvforsørgende og unge under 18 år ikke længere kan få merudgiftsgodtgørelse for udgifter forbundet med at deltage i tilbud (uddannelse, kurser, virksomhedspraktik og nytteindsats). Godtgørelsen har været brugt til at dække udgifter til transport op til 24 kilometer.

En hundrede kroner seddel og en lille bunke mønter.

Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til digital selvbetjening - også uden for åbningstid? Ring 70 20 00 00.

Den Digitale Hotlines logoDen Digitale Hotline

Kontaktinfo

Jobcenter
Godsbanevej 1 B
7400 Herning
Tlf.: 96285000
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail