Befordringsgodtgørelse

Her kan du læse om befordringsgodtgørelse (kilometerpenge).

Befordringsgodtgørelse gives til dækning af udgifter til transport mellem din bopæl og det sted, hvor du er under uddannelse, praktik eller i løntilskud hos offentlig arbejdsgiver. Det skal være bevilliget af Jobcenteret.

Du kan få dine udgifter dækket til din daglige transport, hvis du har over 24 km (både frem og tilbage). Der udbetales kun for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km om dagen.

En hundrede kroner seddel og en lille bunke mønter.

Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til digital selvbetjening - også uden for åbningstid? Ring 70 20 00 00.

Den Digitale Hotlines logoDen Digitale Hotline