Førtidspension

Her kan du se, hvilke tilskud du har mulighed for at søge som førtidspensionist.

I 2003 blev loven om førtidspension ændret. Derfor er det vigtigt, at du ved, om du er tilkendt førtidspension før eller efter 2003.

Førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003 (gamle regler), søger tilskud og ydelser på stort set samme måde som en folkepensionist. Du kan på samme måde som en folkepensionist søge tilskud til en række ydelser.

Læs mere om økonomisk hjælp som førtidspensionist tilkendt før 2003 (regler for folkepensionister).

Andre regler gælder for førtidspensionister, som har fået tilkendt pension efter 2003, da det her er de nye regler, der gælder. Du har mulighed for på samme vis som andre borgere at søge økonomisk hjælp. Du kan søge det, der hedder en enkeltydelse. Det kan være indskud eller en 'nu og her' udgift.

Læs mere om enkeltydelser.

Læs mere på borger.dk om førtidspension tilkendt før 2003.

Læs mere på borger.dk om fortidspension tilkendt efter 2003.

Ønsker du at tale med en medarbejder fra Ydelseskontoret ved personligt fremmøde i Borgerservice, kræver det, at du har bestilt tid.

Vi har obligatorisk tidsbestilling - husk at bestille en tid.

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark udbetaler din pensionen uanset, hvornår den er tilkendt.

Finger taster på en lommeregner.