Folkepension

Som folkepensionist har du mulighed for at søge forskellige former for tilskud. Selve pensionen udbetales af Udbetaling Danmark.

Tilskud til medicin og tandpleje (helbredstillæg)

Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003) kan du søge om et helbredskort (medicinkort), så du kan få økonomisk hjælp til medicin og tandpleje.

For at få hjælp skal du have en tillægsprocent, der er højere end 0%. Din tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse.

Se i øvrigt boksene 'Mere info' og boksen 'Selvbetjening' for relevante links.