Folkepension

Som folkepensionist har du mulighed for at søge forskellige former for tilskud. Selve pensionen udbetales af Udbetaling Danmark.

Tilskud til fodpleje, briller og tandproteser (udvidet helbredstillæg)

Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003) kan du søge om økonomisk hjælp til fodpleje, briller og tandproteser.

For at få hjælp skal du have en tillægsprocent, der er højere end 0%. Din tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse.

Sammen med ansøgningen skal du sende os et prisoverslag fra enten optikeren (briller), tandlæge eller tandtekniker (tandproteser) eller en udtalelse fra fodplejeren. I boksen 'Selvbetjening' finder du den attest, som fodplejeren skal udfylde.

Se i øvrigt boksene 'Mere info' og 'Selvbetjening' for relevante links.