Folkepension

Som folkepensionist har du mulighed for at søge forskellige former for tilskud. Selve pensionen udbetales af Udbetaling Danmark.

Hjælp til nødvendige, uforudsete udgifter (personligt tillæg)

Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003) kan du søge om hjælp til alle former for nødvendige og uforudsete udgifter (personligt tillæg).

Det kan blandt andet være udgifter til:

  • Indskud/depositum
  • flytteudgifter
  • etablering i bolig
  • huslejerestancer
  • restancer forbrugsafgifter
  • Samværsudgifter - ved samvær med børn uden for eget hjem.

I visse situationer kan der være tale om, at hjælpen skal tilbagebetales.
 

Når alle andre muligheder er udtømte 


Du skal, inden du søger, selv have undersøgt alle andre muligheder for at løse det økonomiske problem. Det gælder blandt andet muligheden for at søge helbredstillæg og udvidet helbredstillæg (se længere oppe på siden).

Du skal også have undersøgt muligheden for at låne i banken eller aftale afdragsordninger eller betalingsordninger.

Du må ikke have påtaget dig udgiften, før du søger kommunen om hjælp. Det betyder, at du ikke må skrive under på en lejekontrakt, før du søger hjælp til indskud eller depositum.
 

Husk dokumentation - ellers bliver din sag forsinket
 

Du må forvente en sagsbehandlingstid mellem 1-3 uger, inden du får svar på din ansøgning.

Vi kan ikke behandle sagen, før vi har den nødvendige dokumentation, og du har sikkert brug for en afklaring så hurtigt som muligt i en presset situation. Derfor er det vigtigt, du husker at sende alle de nødvendige papirer med, når du søger om 'Personligt tillæg'.