Folkepension

Som folkepensionist har du mulighed for at søge forskellige former for tilskud. Selve pensionen udbetales af Udbetaling Danmark.

Det er obligatorisk at søge tillæg digitalt

Fra 1. december 2015 skal du søge om tillæg digitalt. 

Er du folkepensionist eller førtidspensionist før 2003, er det blevet obligatorisk at søge om tillæg digitalt. Du skal bruge selvbetjeningsløsningerne, når du skal søge om tilskud til:

  • Almindelig Helbredstillæg (helbredskort)
  • Udvidet helbredstillæg
  • Personlige tillæg

Du skal være opmærksom på, at du skal søge om tilskudet, INDEN du får behandlingen udført.

Efter 1. december 2015 skal du til nogle ansøgninger vedhæfte et prisoverslag fra en af sundhedsleverandørerne til din ansøgning i selvbetjeningsløsningen.

Svaret på din ansøgning får du i din digitale postkasse, hvis du ikke er fritaget for Digital Post.

Du kan bruge selvbetjeningsløsningerne på din computer/bærbare pc, smartphone eller tablet.

Det er også muligt at give en pårørende fuldmagt til at søge på dine vegne. Borgere, der ikke kan søge digitalt, kan henvende sig i Borgerservice og få hjælp eller blive undtaget fra at søge digitalt. 

Har du brug for hjælp til at ansøge, er du velkommen til at kontakte Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00.

Selvbetjeningsløsningerne finder du i boksen 'Selvbetjening'.