Folkepension

Som folkepensionist har du mulighed for at søge forskellige former for tilskud. Selve pensionen udbetales af Udbetaling Danmark.

Kan jeg få tillæg ud over helbredstillæg?

Du kan søge om et personligt tillæg som hjælp til betaling af den del af din helbredsudgift, som helbredstillægget ikke dækker. Måske kan du også få andre tillæg.

Indhold hentet fra borger.dk