Gæld til kommunen

Hvis du får en regning fra Herning Kommune, som du ikke kan betale, er det vigtigt, at du ringer til Regnskabsservice.

Det er vigtigt, at du tager kontakt til os, hvis du ikke kan betale din regning.

Få overblik og betal med kort eller mobil

Brug løsningen 'Mit Betalingsoverblik' og se, om du har gæld til os. Du kan også betale med kort eller MobilePay via løsningen. 

Gå direkte til 'Mit betalingsoverblik' via linket 'Borgerkonto - gæld til kommunen', som du finder i boksen 'Selvbetjening'.

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på herunder, er du altid velkommen til at ringe til os.

Vil du vide, om du skylder os penge? Så brug 'Dit Betalingsoverblik'.

Den digitale løsning giver dig mulighed for at se, om du har gæld til os. Du kan også tilmelde dig ejendomsskat, daginstitution og husleje til BetalingsService. Det kan du, fordi det er regninger, der kommer løbende.

Du kan desuden betale med kort eller MobilePay.

Gå til Dit Betalingsoverblik


Hvis du ikke betaler, når du får en regning fra kommunen, sender vi en rykker, hvor vi minder dig om, at du skal betale.

Hvis du betaler inden for cirka 14 dage, sker der ikke mere.

Hvis du ikke kan betale, er det vigtigt, du kontakter Regnskabsservice og laver en aftale om, hvad du skal gøre.

Hvis du ikke betaler, og heller ikke laver en aftale med os, sender vi sagen videre til Gældsstyrelsen, som sørger for, at pengene bliver inddrevet.

Hvis I er flere, som hæfter for kravet, er det muligt, vi rykker alle for den manglende betaling. Det gælder for eksempel, hvis du ikke har betalt ejendomsskat eller for en plads i daginstitution.


Hvis ejendomsskatten ikke bliver betalt inden betalingsfristen, sender vi alle ejere en rykker. Rykkeren til hovedejeren tillægges et gebyr på 250,00 kroner.

Hvis gælden ikke bliver betalt på rykkeren, bliver der sendt en underretning om udlæg til alle ejere, hvor der bliver underrettet om tid og sted for udlægsforretningen. En underretning medfører, at der skal betales yderligere omkostninger i form af retsafgift på minimum 300,00 kroner samt et underretningsgebyr på 450,00 kroner.

Hvis der ikke betales senest på udlægsdagen, foretager vi udlæg i ejendommen, og sender sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.


Hvis du skylder kommunen penge, modregner vi det, du skylder os, inden du får penge fra os.

Det sker også, hvis du har lavet en aftale om afdrag, eller en ordning med fast betaling.

Hvis du ikke betaler for en plads i daginstitution, trækker vi beløbet fra børne- og ungeydelsen.

De penge, du skylder, kan også blive trukket fra, hvis du skal have penge tilbage i SKAT, skal have pension eller boligstøtte.


Du kan ikke lave en aftale om at betale lidt af gangen på regninger, du modtager med faste mellemrum.

Det gælder for eksempel regningen for en plads i børnehaven eller ejendomsskatten.

Hvis du har fået en regning på et éngangsbeløb kan du lave en aftale med Regnskabsservice om at betale regningen lidt ad gangen.

Du skal mindst betale 350 kroner i afdrag ad gangen, og det må højst tage et halvt år at betale hele regningen.

Har du en gæld vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp følger vi selvfølgelig altid de love og bekendtgørelse, der gælder på området. Når vi regner ud, hvad du skal betale per gang, ser vi på din nettoløn.

Hvis du ikke overholder du ikke den aftale, vi laver, sender vi automatisk en rykker om betaling.

Hvis du ikke betaler rykkeren, får du ikke flere advarsler. Så sender vi sagen videre til Gældsstyrelsen, som sørger for, at pengene bliver inddrevet.


Hvis du ikke betaler, når vi sender dig en rykker, eller hvis du ikke holder den aftale om betaling, vi laver med dig, sender vi sagen til Gældsstyrelsen.

Det gør vi uden at sende dig flere advarsler.

Hvis sagen ender hos Gældsstyrelsen, risikerer du at blive trukket i løn. Eller at pantefogeden tager pengene fra din bankkonto, dit hus, din bil eller andet.

Når sagen er sendt til Gældsstyrelsen, kan vi i Herning Kommune ikke længere indgå en aftale med dig.


Gebyret afhænger af, hvad det er for en type regning.

Det normale gebyrer 250 kroner per rykker. Det er vedtaget af Byrådet.

Hvis du modtager en rykker vedrørende husleje, er gebyret 270 kroner per rykker. Denne type rykker regulerer vi en gang om året ud fra §93 i Lejeloven.

Der gælder andre regler, når vi lægger gebyr på regninger, der gælder civilretslige krav.

Her er det omkostningerne, der bestemmer gebyret, og beløbet er 100 kroner per rykker.


Når vi sender dig en rykker, sender vi den til din adresse eller din digitale postkasse. Der er altid gebyr på en rykker.

Hvis du tømmer postkasse på den adresse, du har ifølge Folkeregisteret, og postkassen står, som den skal, regner vi med, du har fået din rykker.

Vi regner også med, du kigger i din digitale postkasse.

Det er ikke vores (kommunens) ansvar, at du bliver klar over, du har fået en rykker. Det gælder for eksempel hvis en anden tømmer din postkasse og glemmer at give dig rykkeren.

I de tilfælde skal du stadig betale rykkeren.


Hvis du betaler for sent, har Herning Kommune lov til at beregne renter. Det sker selvfølgelig efter gældende regler.

Vi beregner renten med 1 procent per påbegyndt måned.

Når det gælder Ejendomsskat, lægger vi 0,5 procent på i rente per påbegyndt måned.

For civilretslige krav beregner vi renter efter renteloven. Renten efter forfaldsdagen (den dag, hvor regningen skulle have været betalt) svarer til den officielle udlånsrente med et tillæg på 7 procent.


Hvis du har mistet overblikket over din økonomi, eller ønsker du hjælp til at få styr på den, kan du henvende dig til en af landets gratis og anonyme gældsrådgivningsorganisationer. Her kan du bl.a. få hjælp til oprettelse af afdragsordninger, gældssanering og information om din retsstilling i fogedretten eller i forhold til kreditorer.

Nedenfor finder du en liste over de forskellige gældsrådgivningsorganisationer i Danmark. Her kan du læse mere om de forskellige rådgivningstilbud og finde en organisation nær dig. Ud over landets fire største byer findes der også gældsrådgivningstilbud i mindre byer som fx Greve, Maribo, Tønder, Hjørring og Svendborg.

Indhold hentet fra borger.dk

Betaler du ikke en rykker til det offentlige til tiden, vil gælden blive overdraget til inddrivelse. Gældsstyrelsen inddriver al offentlig gæld på vegne af den, der har penge til gode, fx din kommune.

Du kan betale din gæld, som er sendt til inddrivelse, enten med et engangsbeløb eller over flere rater. Ring til Gældsstyrelsen på tlf. 70 15 73 04, hvis du ønsker at betale din gæld eller ønsker en oversigt over din gæld til det offentlige.

Hvis du ikke betaler din gæld, har Gældsstyrelsen flere muligheder for at få pengene igen.

Modregning i udbetalinger fra det offentlige

Hvis du har penge til gode hos det offentlige, fx hvis du skal have skat tilbage, får du i nogle tilfælde ikke beløbet udbetalt. I stedet kan Gældsstyrelsen modregne beløbet, så pengene bliver brugt til at betale af på din gæld. Eventuelle overskydende beløb efter modregning vil blive udbetalt til dig. 

Ingen børne- og ungeydelse

Hvis du skylder penge til en eller flere daginstitutioner, kan Gældsstyrelsen tilbageholde din børne- og ungeydelse. Gældsstyrelsen tilbageholder pengene, indtil du ikke længere skylder penge til daginstitutionen.

Pengene kan tages fra din indkomst

Gældsstyrelsen kan tilbageholde en del af din indkomst, fx løn eller dagpenge og bruge beløbet til at betale gælden. Gældsstyrelsen foretager en såkaldt lønindeholdelse ved at forhøje trækprocenten på dit skattekort, så du får mindre udbetalt, end du ellers ville have fået. Inden Gældsstyrelsen foretager lønindeholdelse, vil du få et varsel, og du vil få oplyst, hvor stor en procentdel af din indkomst, der vil blive tilbageholdt.

Pengene kan tages fra dine værdier

Hvis du ikke betaler din gæld, kan Gældsstyrelsen tage udlæg i dine værdier, de såkaldte aktiver, fx hus, bil mv. Gældsstyrelsen kan sælge aktiverne på tvangsauktion og bruge beløbet til at betale gælden. 

Renter og gebyrer

Betaler du ikke din gæld til det offentlige til tiden, skal du betale renter af beløbet. Den såkaldte inddrivelsesrente er 8,05 pct. pr. år (2019). Rentebeløbet tilfalder den, der har penge til gode som kompensation for den sene betaling.

Hvis Gældsstyrelsen sender dig en rykker koster det 140 kr. Indkalder Gældsstyrelsen dig til møde med en pantefoged, en såkaldt tilsigelse til udlægsforretning, skal du betale et gebyr på 450 kr. Foretager Gældsstyrelsen udlæg, skal du også betale retsafgift og eventuelle sagsomkostninger.

De gebyrer, der opkræves i forbindelse med, at gælden inddrives fx gebyr for lønindeholdelse, tilfalder Gældsstyrelsen. Det samme gør renten af gebyrer.

Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Regnskabsservice
Tlf. 96282300

Åbningstider
Mandag - torsdag: 10 -14.30
Fredag: 10 - 12

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Undgå at blive en dårlig betaler

Sådan undgår du at komme til at skylde kommunen penge:

  • Betal dine regninger til tiden
  • Tilmeld dine regninger til Betalingsservice og lad dem blive betalt dine betalinger automatisk
  • Fortæl os om det, hvis dine indtægter ændrer sig. Eller hvis du får hjælp til at betale daginstitution, husleje og lignende
  • Sørg for at Skattestyrelsen har de rigtige oplysninger om din økonomi.