Gæld til kommunen

Hvis du får en regning fra Herning Kommune, som du ikke kan betale, er det vigtigt, at du ringer til Regnskabsservice.

Det er vigtigt, at du tager kontakt til os, hvis du ikke kan betale din regning.

Få overblik og betal med kort eller mobil

Brug løsningen 'Mit Betalingsoverblik' og se, om du har gæld til os. Du kan også betale med kort eller MobilePay via løsningen. 

Gå direkte til 'Mit betalingsoverblik' via linket 'Borgerkonto - gæld til kommunen', som du finder i boksen 'Selvbetjening'.

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på herunder, er du altid velkommen til at ringe til os.

Vil du vide, om du skylder os penge? Så brug 'Dit Betalingsoverblik'.

Den digitale løsning giver dig mulighed for at se, om du har gæld til os. Du kan også tilmelde dig ejendomsskat, daginstitution og husleje til BetalingsService. Det kan du, fordi det er regninger, der kommer løbende.

Du kan desuden betale med kort eller MobilePay.

Gå til Dit Betalingsoverblik


Hvis du ikke betaler, når du får en regning fra kommunen, sender vi en rykker, hvor vi minder dig om, at du skal betale.

Hvis du betaler inden for cirka 14 dage, sker der ikke mere.

Hvis du ikke kan betale, er det vigtigt, du kontakter Regnskabsservice og laver en aftale om, hvad du skal gøre.

Hvis du ikke betaler, og heller ikke laver en aftale med os, sender vi sagen videre til Gældsstyrelsen, som sørger for, at pengene bliver inddrevet.

Hvis I er flere, som hæfter for kravet, er det muligt, vi rykker alle for den manglende betaling. Det gælder for eksempel, hvis du ikke har betalt ejendomsskat eller for en plads i daginstitution.


Hvis ejendomsskatten ikke bliver betalt inden betalingsfristen, sender vi alle ejere en rykker. Rykkeren til hovedejeren tillægges et gebyr på 250,00 kroner.

Hvis gælden ikke bliver betalt på rykkeren, bliver der sendt en underretning om udlæg til alle ejere, hvor der bliver underrettet om tid og sted for udlægsforretningen. En underretning medfører, at der skal betales yderligere omkostninger i form af underretningsgebyr på 450,00 kroner for hver ejendom.

Hvis der ikke betales senest på udlægsdagen, foretager vi udlæg i ejendommen, og sender sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.


Hvis du skylder kommunen penge, modregner vi det, du skylder os, inden du får penge fra os.

Det sker også, hvis du har lavet en aftale om afdrag, eller en ordning med fast betaling.

Hvis du ikke betaler for en plads i daginstitution, trækker vi beløbet fra børne- og ungeydelsen.

De penge, du skylder, kan også blive trukket fra, hvis du skal have penge tilbage i SKAT, skal have pension eller boligstøtte.


Du kan ikke lave en aftale om at betale lidt af gangen på regninger, du modtager med faste mellemrum.

Det gælder for eksempel regningen for en plads i børnehaven eller ejendomsskatten.

Hvis du har fået en regning på et éngangsbeløb kan du lave en aftale med Regnskabsservice om at betale regningen lidt ad gangen.

Du skal som udgangspunkt mindst betale 350 kroner i afdrag ad gangen, og det må højst tage et år at betale hele regningen.

Har du en gæld vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp følger vi selvfølgelig altid de love og bekendtgørelse, der gælder på området. Når vi regner ud, hvad du skal betale per gang, ser vi på din nettoløn.

Hvis du ikke overholder du ikke den aftale, vi laver, sender vi automatisk en rykker om betaling.

Hvis du ikke betaler rykkeren, får du ikke flere advarsler. Så sender vi sagen videre til Gældsstyrelsen, som sørger for, at pengene bliver inddrevet.


Hvis du ikke betaler, når vi sender dig en rykker, eller hvis du ikke holder den aftale om betaling, vi laver med dig, sender vi sagen til Gældsstyrelsen.

Det gør vi uden at sende dig flere advarsler.

Hvis sagen ender hos Gældsstyrelsen, risikerer du at blive trukket i løn, at pantefogeden foretager udlæg i dit hus og/eller i din bil og i sidste ende sælger det på tvangsauktion. Du risikere også, at der bliver foretage udlæg i dine indestående på din bankbog.

Når sagen er sendt til Gældsstyrelsen, kan vi i Herning Kommune ikke længere indgå en aftale med dig.


Gebyret afhænger af, hvad det er for en type regning.

Det normale gebyr er 250 kroner for hver rykkerskrivelse, men hvis hovedstolen er under 250,00 kroner, er gebyret 100,00 kroner.

Hvis du modtager en rykker vedrørende husleje, er gebyret 287 kroner for hver rykkerskrivelse. Denne type rykker regulerer vi en gang om året ud fra §93 i Lejeloven.

Rykkere vedrørende civilretslige krav er på 100,00 kroner for hver rykkerskrivelse.


Når vi sender dig en rykker, sender vi den til din adresse eller din digitale postkasse. Der er altid gebyr på en rykker.

Hvis du tømmer postkasse på den adresse, du har ifølge Folkeregisteret, og postkassen står, som den skal, regner vi med, du har fået din rykker.

Vi regner også med, du kigger i din digitale postkasse.

Det er ikke vores (kommunens) ansvar, at du bliver klar over, du har fået en rykker. Det gælder for eksempel hvis en anden tømmer din postkasse og glemmer at give dig rykkeren.

I de tilfælde skal du stadig betale rykkeren.


Hvis du betaler for sent, har Herning Kommune lov til at beregne renter. Det sker selvfølgelig efter gældende regler.


Kontaktinfo

Regnskab
Tlf. 96282300

Telefontider
Mandag: 10.00-12.30
Tirsdag: 10.00-12.30
Onsdag:Lukket
Torsdag: 10.00-12.30
Fredag: 10.00-12.00

Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Undgå at blive en dårlig betaler

Sådan undgår du at komme til at skylde kommunen penge:

  • Betal dine regninger til tiden
  • Tilmeld dine regninger til Betalingsservice og lad dem blive betalt dine betalinger automatisk
  • Fortæl os om det, hvis dine indtægter ændrer sig. Eller hvis du får hjælp til at betale daginstitution, husleje og lignende
  • Sørg for at Skattestyrelsen har de rigtige oplysninger om din økonomi.