Udbetalinger fra private virksomheder til din NemKonto

Som noget helt nyt kan NemKonto nu bruges af en række private udbetalere. Det vil sige, at du fremover har mulighed for at modtage bl.a. løn, pension og udbetalinger fra dit forsikringsselskab på din NemKonto.

Det betyder, at du kun behøver at ændre dine bankoplysninger et sted, hvis du skifter bank, og du vil også undgå en del udbetalinger på check.

For at virksomhederne kan bruge NemKonto, skal de i forvejen have lov til at behandle personnumre. Det er f.eks. banker, forsikringsselskaber og virksomheder, der allerede fungerer som udbetalere, f.eks. lønudbetalere mm.

Hvis ikke det er tilfældet, kan virksomheden indhente accept til håndtering af personnummer fra den enkelte borger.

Hvis du ikke ønsker at få udbetalt penge til din NemKonto fra en privat virksomhed, kan du til enhver tid vælge det fra ved at kontakte den private virksomhed.

Indhold hentet fra borger.dk