Førtidspension (tilkendt efter 2003)

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat. Du kan søge forskellige former for økonomisk hjælp.

Hvis du har fået tilkendt førtidspension efter 2003, har du mulighed for på samme vis som andre borgere at søge økonomisk hjælp. Du kan søge det, der hedder en enkeltydelse. Det kan være indskud eller en 'nu og her' udgift.

Læs mere om enkeltydelser.

Mand med kort mørkt hår og skæg.