Ydelser fra Udbetaling Danmark

Det er Udbetaling Danmark, der står for boligstøtte, børnebidrag, barselsdagpenge, det blå eu-kort og lignende. Her kan du se, hvilke ydelser det drejer sig om.

Herning Kommune kan ikke hjælpe dig med udbetaling af ydelserne på denne side.

De opgaver er overgået til Udbetaling Danmark.

Læs mere om nedenstående områder på borger.dk:

Barselsdagpenge

 • I forbindelse med adoption eller fødsel

Boligstøtte

 • Boligsikring
 • Boligydelse for pensionister

Dødsfald

 • Begravelseshjælp
 • Efterlevelseshjælp 

Familieydelser

 • Tilskud til adoption
 • Børne- og ungeydelse
 • Børnecheck
 • Børnebidrag
 • Bidrag fra ægtefælle

Pension

 • Folkepension (tilkendelse og udbetaling)
 • Førtidspension (udbetaling)
 • Delpension 
 • Fleksydelse
 • Ældrecheck
 • Nedsat licens (beregning af tillægsprocent)

Sundhed og sygesikring

 • Det blå eu-sygesikringskort (Borgerservice har stadig opgaven med det gule sundhedskort)
 • Sygesikring for udlændinge i Danmark (det særlige sundhedskort)

Du kan finde svar på dine spørgsmål og muligheder for ansøgning på borger.dk. Find links under mere info.

Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til digital selvbetjening - også uden for åbningstid? Ring 70 20 00 00.

Den Digitale Hotlines logoDen Digitale Hotline