Om at søge aktindsigt

Her kan du læse om dine muligheder for at søge om aktindsigt.

Henvend dig til din sagsbehandler eller den afdeling i kommunen, der har med den pågældende sag at gøre. Du kan også kontakte os på kommunen@herning.dk.

Din anmodning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan finde den sag eller de dokumenter, du ønsker aktindsigt i. Derudover skal anmodningen have et emne (det kan eksempelvis være "sager om udstedelse af byggetilladelser i 2014").

Jo mere præcis du er, jo nemmere og hurtigere vil kommunen kunne behandle din anmodning. Du kan blandt andet oplyse titlen på sagen, du ønsker aktindsigt i, et CPR nummer eller et journalnummer.

Er din aktindsigt ikke tilstrækkelig præcis, har vi som kommune pligt til at gå i dialog med dig og vejlede dig i retning af en mulig afgrænsning, så vi kan imødekomme din forespørgsel.

Der er ingen særlige krav til, hvordan du skal søge om aktindsigt. Det kan ske via mail, brev, telefonisk eller ved personlig henvendelse i kommunen. Sender du et CPR nummer, bør du bruge din digitale postkasse på borger.dk, så henvendelsen er krypteret.

Det er ikke et krav, at du begrunder dit ønske om aktindsigt.


Alle har ret til aktindsigt i de dokumenter, der er indgået til eller oprettet af Herning Kommune efter offentlighedsloven.

Ønsker du aktindsigt i din egen sag, eller er du part i en sag, har du krav på aktindsigt i følge forvaltningsloven.

Forvaltningsloven giver en bredere adgang til aktindsigt end offentlighedsloven.


Der er visse typer af sager, som kommunen ikke kan give aktindsigt i grundet regler i offentlighedsloven.

De vigtigste er: Straffesager, sager om ansættelse og forfremmelse i det offentlige samt personalets ansættelsesforhold.

Du kan dog godt få oplysninger om de ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. Du kan også få udleveret oplysninger om disciplinære reaktioner i forbindelse med chefstillinger, hvis sagen er mindre end to år gamle.


Interne arbejdsdokumenter er som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt.

Interne arbejdsdokumenter er dokumenter, som kommunen udarbejder til eget brug, og som ikke er givet videre til andre uden for Herning Kommune.

Selv om der er tale om interne dokumenter, har du krav på at få aktindsigt i oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen, hvis disse oplysninger ikke fremgår af andre dokumenter end de interne.

Når din anmodning om aktindsigt behandles, skal kommunen altid overveje, om der kan gives indsigt i flere dokumenter end kommunen er forpligtet til at udlevere.


Nogle oplysninger er undtaget retten fra aktindsigt. Det kan eksempelvis være oplysninger om enkeltpersoners private eller økonomiske forhold samt virksomheders drifts- eller forretningsforhold og tekniske indretninger.

Retten til aktindsigt kan også begrænses i andre tilfælde - blandt andet hvis dette er nødvendigt for at beskytte det offentliges økonomiske interesser (det kan være i forbindelse med kontraktindgåelse).

Under sagsbehandlingen af anmodningen, skal kommunen altid overveje, om det er muligt at give indsigt i flere oplysninger, end kommunen er forpligtet til at udlevere.


Her har vi samlet nyttige links, hvis du ønsker at læse mere omkring lovgivningen, eller hvis du ønsker at blive klogere på dine rettigheder.

Offentlighedsloven (kapitel 2 og 4)

Forvaltningsloven (kapitel 4)

Læs mere om aktindsigt på borger.dk

 


Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
CVR: 29189919
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail