Om at søge aktindsigt

Her kan du læse om dine muligheder for at søge om aktindsigt.

Sådan søger du agtindsigt

Henvend dig til din sagsbehandler eller den afdeling i kommunen, der har med den pågældende sag at gøre. Du kan også kontakte os på kommunen@herning.dk.

Din anmodning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan finde den sag eller de dokumenter, du ønsker aktindsigt i. Derudover skal anmodningen have et emne (det kan eksempelvis være "sager om udstedelse af byggetilladelser i 2014").

Jo mere præcis du er, jo nemmere og hurtigere vil kommunen kunne behandle din anmodning. Du kan blandt andet oplyse titlen på sagen, du ønsker aktindsigt i, et CPR nummer eller et journalnummer.

Er din aktindsigt ikke tilstrækkelig præcis, har vi som kommune pligt til at gå i dialog med dig og vejlede dig i retning af en mulig afgrænsning, så vi kan imødekomme din forespørgsel.

Der er ingen særlige krav til, hvordan du skal søge om aktindsigt. Det kan ske via mail, brev, telefonisk eller ved personlig henvendelse i kommunen. Sender du et CPR nummer, bør du bruge din digitale postkasse på borger.dk, så henvendelsen er krypteret.

Det er ikke et krav, at du begrunder dit ønske om aktindsigt.