Om at søge aktindsigt

Her kan du læse om dine muligheder for at søge om aktindsigt.

Hvilke dokumenter kan du ikke få aktindsigt i?

Interne arbejdsdokumenter er som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt.

Interne arbejdsdokumenter er dokumenter, som kommunen udarbejder til eget brug, og som ikke er givet videre til andre uden for Herning Kommune.

Selv om der er tale om interne dokumenter, har du krav på at få aktindsigt i oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen, hvis disse oplysninger ikke fremgår af andre dokumenter end de interne.

Når din anmodning om aktindsigt behandles, skal kommunen altid overveje, om der kan gives indsigt i flere dokumenter end kommunen er forpligtet til at udlevere.