Om at søge aktindsigt

Her kan du læse om dine muligheder for at søge om aktindsigt.

Hvilke oplysninger kan jeg ikke få aktindsigt i?

Nogle oplysninger er undtaget retten fra aktindsigt. Det kan eksempelvis være oplysninger om enkeltpersoners private eller økonomiske forhold samt virksomheders drifts- eller forretningsforhold og tekniske indretninger.

Retten til aktindsigt kan også begrænses i andre tilfælde - blandt andet hvis dette er nødvendigt for at beskytte det offentliges økonomiske interesser (det kan være i forbindelse med kontraktindgåelse).

Under sagsbehandlingen af anmodningen, skal kommunen altid overveje, om det er muligt at give indsigt i flere oplysninger, end kommunen er forpligtet til at udlevere.